Disclaimer & AVG

Disclaimer:

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.pmkomponenten.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

www.pmkomponenten.nl is een website van PM Komponenten B.V., Postbus 297, 7000 AG, DOETINCHEM, Handelsregister 09071668. Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de navolgende gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. De informatie die u ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder commerciële exploitatie van deze informatie is niet toegestaan. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht op deze website, zijn aan PM Komponenten B.V. voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie van de website over te nemen danwel te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM Komponenten B.V.

De website is met zorg samengesteld. PM Komponenten B.V. staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico. PM Komponenten B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van het (in-)direct gebruik van informatie op deze website.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen. PM Komponenten B.V. staat niet in voor de beschikbaarheid van deze websites en social media platforms en is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de inhoud van die websites of de diensten, het privacybeleid en/of het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 

Reacties zijn gesloten.