Brexit verklaring

Geachte klant,

In verband met de komende Brexit hebben wij onze processen geëvalueerd, zodat wij de risico’s van de Brexit voor onze leveringen en productie kunnen overzien.

Onze bevindingen zijn als volgt:

Onze producten worden niet in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd en ons moederbedrijf Phoenix Mecano heeft ook geen productiefaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk. Onze leveranciers waarvan wij producten uit het Verenigd Koninkrijk betrekken hebben ons gegarandeerd dat leveringen naar de EU niet vertraagd worden.

Gezien het bovenstaande menen wij te mogen concluderen dat de Brexit voor de continuïteit van onze leveringen geen problemen zal gaan veroorzaken.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hierover toch nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze verkoopafdeling.

——————————————————————————————————–

Brexit statement

Dear customer,

With regards to the coming Brexit we have evaluated our processes, so that we can oversee the risks of Brexit for our deliveries and processes.

With regards to the coming Brexit we have evaluated our processes, so that we can oversee the risks of Brexit for our deliveries and processes.

Our findings are the following:

Our products are not produced in the United Kingdom, the Phoenix Mecano Group does not have production facilities in the United Kingdom. Our suppliers of products from the United Kingdom have guaranteed us that they have taken measures so that deliveries to the EU will not be delayed.

Based on the above findings we have concluded  that Brexit will not likely be a cause for problems with the continuity of our deliveries to our customers.

We trust to have informed you sufficiently. Should you still have any questions regarding the above, please do not hesitate to contact our sales department.

Reacties zijn gesloten.